r-dlp-examen-pid-meter

R-DLP examen – De 3 beste meters samengevat

Dit artikel is geschreven voor (R)-DLP’ers die met een PID meter gaan werken, meer kennis over de gas- en bodemvochtmeter zoeken en  zich afvragen wat een geschikt instrument is. Voor de geïnteresseerden in een kort verhaal, hierbij gelijk de 3 meest gebruikte meetinstrumenten in de infra sector die ook aan bod komen bij het R-DLP examen:

  basystemen-rae-systems-multirae-lite-pid-meter-huren-r-dlp-examen     basystemen-bodemvocht-meter-r-dlp-examen-fieldscout-tdr-150     basystemen-ultra-3000-pid-meter-huren-r-dlp-examen

 

 

Meter 1 voor het R-DLP Examen: MultiRAE Lite

Wanneer het over een ‘PID meter’ gaat denkt de halve infra wereld aan een MultiRAE Lite, maar het is natuurlijk veel meer dan een PID. De PID sensor is namelijk slechts 1 van de 5 sensoren in dit meetinstrument. De MultiRAE Lite kan worden uitgerust met bijna 30 verschillende sensoren (5 tegelijk), maar in de infra-wereld treffen we hem vrijwel altijd aan met de volgende:

  1. O2 sensor – om het zuurstof percentage te bewaken. Deze sensor meet in volume % in plaats van ppm. De standaard hoeveelheid in de lucht is 20,9%. Omgerekend is dit 209.000 ppm.
  2. LEL sensor – om de explosieve gassen in de lucht te meten. Hiermee wordt voornamelijk gedoeld op methaan (CH4), maar deze sensor detecteert ook andere vlambare gassen zoals waterstof of propaan.
  3. CO sensor – om koolmonoxide in de lucht te meten. Niet te verwarren met koolstofdioxide (CO2). Koolmonoxide wordt weergegeven in ppm, waarbij een grenswaarde van 20ppm wordt aangehouden.
  4. H2S sensor – om waterstofsulfide, ookwel zwavelwaterstof te meten. Dit gas ruikt naar rotte eieren en heeft een lage grenswaarde van 1,6ppm.
  5. PID sensor – om vluchtige organische stoffen (VOS’sen) te detecteren. Dit is een verzamelnaam voor 300+ verschillende vluchtige dampen die voornamelijk te vinden zijn in oplosmiddel, verf, inkt, olie, schoonmaakmiddel, etc.
    Een bekende groep stoffen die bij verontreinigde grond gemeten wordt is de BTEX groep. Mocht u specifiek daarover willen lezen dan kan het op deze pagina: BTEX meten met een PID. De lamp die in deze PID zit is vaak een 10,6eV lamp die een groot scala aan gassen kan detecteren en een lange levensduur heeft. Echter er zijn twee knelpunten. Het eerste punt is dat een PID sensor niet selectief meet en een 10,6eV lamp dus veel verstoring kan hebben van andere vluchtige gassen die vrijkomen.  Het tweede knelpunt is dat de MultiRAE Lite een resolutie heeft van 1ppm, waarbij we bij het volgende meetinstrument komen. Wilt u specifiek meer leren over de werking van deze sensor? Bezoek dan deze pagina: Werking van een PID meter – basis.
Meter 2 voor het R-DLP Examen: UltraRAE3000+

Zoals hierboven benoemd heeft de MultiRAE Lite een resolutie van 1ppm. Wat doe je dan als je een gas moet meten met een lagere grenswaarde dan 1ppm? Een goed voorbeeld is in dit geval benzeen. Benzeen is enorm toxisch en heeft een grenswaarde van 0,2 ppm. Dat wil zeggen dat de MultiRAE Lite pas nadat 5x de grenswaarde is overschreden in alarm gaat, veel te laat dus. Precies om deze reden wordt er in de bodemsanering gewerkt met de UltraRAE3000+. Deze heeft een resolutie van 0,01 ppm.

Natuurlijk kan dan nog steeds een minimale hoeveelheid van een vluchtige stof doen lijken dat er benzeen in de lucht hangt en het werk stopgelegd moet worden. Om dit te verifiëren bestaan er benzeen separatiebuisjes, die werken als een soort filter. Dit buisje wordt voor de ingang van de UltraRAE bevestigd en filtert alle Vluchtige Organische Stoffen weg en laat alleen benzeen door. Zo’n buisje is maar tijdelijk bruikbaar, maar kan voor korte periode van een UltraRAE3000+ een benzeenspecifieke meter maken. Daarbij werkt een UltraRAE3000+ met een zwakkere 9,8eV lamp waardoor het instrument sowieso minder VOC’s kan detecteren van een MultiRAE Lite waardoor er in dit geval minder verstoring van andere gassen is.

Een UltraRAE3000+ heeft natuurlijk ook een prijskaartje die een stuk hoger ligt dan de MultiRAE Lite. Daarom wordt het toestel ook met regelmaat voor projecten gehuurd in plaats van aangeschaft. Daarbij heeft natuurlijk niet iedere bodemwerker te maken met benzeen. Echter, door de enorm lage grenswaarde en gezondheidsgevaren van benzeen is het wel een verplicht meetinstrument om te kennen voor het R-DLP examen.

Meter 3 voor het R-DLP Examen – Fieldscout TDR150

Naast de gasdetectie hierboven kan een bodemvochtmeter niet ontbreken in het arsenaal van een (R)-DLP’er. In verband met opstuivende grond wordt er op het R-DLP examen ook verlangd dat de bodemvochtmeter effectief kan worden gebruikt. Bron: Toelichting op het praktijk R-DLP examen