meting besloten ruimte

VOC meting besloten ruimte, dat kan perfect met een PID

VOC meting besloten ruimte met een PID

Meten is weten en vooral in een besloten ruimte. In dit artikel gaan we in op een aantal punten rondom besloten ruimten, en wel de volgende:

 • Wat zegt de Nederlandse regelgeving over een meting besloten ruimtes?
 • Welke gasdetectors zijn geschikt om te meten in besloten ruimtes?

Wat zegt de regelgeving over besloten ruimtes?


In het Arbo besluit staat het volgende genoemd:

 1. ‘’Indien kan worden vermoed dat de atmosfeer in een ruimte in zodanige mate stoffen bevat dat daardoor gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie, mag de medewerker zich alleen in die ruimte bevinden indien uit onderzoek blijkt dat het gevaar niet aanwezig is.’’.
 2. Indien uit het onderzoek, genoemd in het eerste lid, blijkt dat gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie aanwezig is, worden doeltreffende maatregelen genomen, zodat de medewerker zich zonder gevaren in die ruimte, bedoeld in het eerste lid, kan bevinden.Simpel gezegd: Een medewerker moet een besloten ruimte veilig kunnen betreden én zich daar tijdens het werk ook veilig bevinden. Dus, zal hij twee dingen moeten meten:
 1. Voorafgaand aan het betreden moet een vrijgave meting besloten ruimte worden uitgevoerd mét pomp. Dit houdt in dat er met een slang of meetlans gedurende een aantal minuten lucht vanuit de besloten ruimte wordt aangezogen. Zodra hieruit blijkt dat de waardes veilig zijn, kan de medewerker de besloten ruimte betreden. 
 2. Voordat de medewerker de ruimte betreedt, moet hij zichzelf voorzien van een persoonlijke gasdetector zodat hij ook gedurende het werk in de besloten ruimte beschermd is.

In de regelgeving worden de volgende gevaren genoemd:

 1. Verstikking
  Hiermee wordt een zuurstoftekort bedoeld. Is er in uw situatie kans dat het zuurstof wordt verdreven door een ander gas? Of is er kans op chemische reactie zoals oxidatie, gisting, rotting, uitharding van lijmen/verven, etc. In de praktijk wordt bij een meting besloten ruimte altijd zuurstof (O2) gemeten. Vooral op plekken met onvoldoende ventilatie.
 2. Bedwelming
  Hierbij gaat het om gassen waardoor je je bewustzijn kan verliezen en kan inslapen. Bijvoorbeeld door Koolstofdioxide (CO2).  Moet je een ruimte betreden waar CO2 leidingen lopen naar een koelinstallatie? Dan moet je dit meten voor je naar binnen gaat. 
 3. Vergiftiging
  Voorbeelden van vaak voorkomende giftige gassen zijn koolmonoxide (CO) en waterstofsulfide (H2S). CO komt vrij bij onvolledige verbrandingen of bijvoorbeeld verouderde motoren in installaties of voertuigen.  Maar ook bij laswerkzaamheden kan CO worden aangemaakt, wat het extra gevaarlijk maakt in besloten ruimtes. H2S is een rottingsgas en komt simpelweg vrij als er iets aan het rotten is. Bijvoorbeeld afvalwater in riolen, mest of ander organisch afval.
 4. Brand of Explosie
  Het meest voorkomende gas in de natuur dat brand of explosie kan veroorzaken is CH4, oftewel methaan. Dit komt in veel gevallen samen met H2S, omdat ook CH4 een rottingsgas is. Maar ook uit onze gasleiding thuis komt CH4. Dit wordt gemeten met een LEL sensor. Andere voorbeelden van explosief gas zijn waterstof, propaan, butaan, pentaan en meer.

Welke gasdetectors zijn geschikt voor een meting besloten ruimtes?

In de meeste gevallen zal een 4-gas meter voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer we spreken van een 4-gas meter bedoelen we vak een apparaat met sensoren voor zuurstof (O2), explosieve gassen (LEL), zwavelwaterstof (H2S) en koolstofmonoxide (CO). Situatieafhankelijk worden hier nog andere sensoren aan toegevoegd zoals PID, CO2, NH3, SO2 óf andere sensoren.

Een PID meter wordt pas ingezet voor een meting besloten ruimtes, wanneer er kans is op vluchtige organische stoffen. Een goed voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld containergassen. Dan is dit een mooi artikel om te lezen.

Een mooi meetinstrument dat de basis viergassen en de PID sensor ondersteunt is de MultiRAE Lite. Deze wordt veel ingezet voor  een meting besloten ruimtes. Dat komt doordat hiermee tot zes gassen gemeten kunnen worden. Kijk in het datasheet van de MultiRAE Lite om na te gaan welke sensoren het apparaat ondersteunt. Wanneer er meer dan zes gassen worden verwacht en de nadruk licht op het meten van VOC’s, dan is het ook mogelijk om een koffer samen te stellen met daarin meerdere apparaten en meetbuisjes. U kunt bij onze specialisten gratis contact opnemen voor advies. 

Basystemen-meting-besloten-ruimte